අවුරුදු පනහේ ආච්චි අම්මා සඟරාවකට නිරුවත්වී ලොව කළඹයි | PHOTOS

වයස අවුරුදු 50 වන ලෝක ප්‍රසිද්ධ නිරූපන ශිල්පිණී පැමිලා ඇන්ඩර්සන් සම්පූර්ණයෙන්ම නිරුවත් ජායාරූප එකතුවක් සඳහා දායක වී තිබේ.

හොන්ග් කොන්ග් හී පළවන සඟරාවකට මෙලෙස නිරුවතින් දායක වී ඇති ඇය වයස 50ක් වුවද තරුණියක මෙන් පෙනෙන බව බොහෝ දෙනෙකු ප්‍රකාශ කර ඇත.

Comments

comments