දුම්රිය පාර්සල් ප්‍රවාහන ගාස්තු ඉහළ යයි

දුම්රිය පාර්සල් ප්‍රවාහන ගාස්තු ලබන නොවැම්බර් 01 වනදා සිට 50 % කින් ඉහල දැමීමට කැබිනට් මණ්ඩලයේ. අනුමැතිය හිමිවී ඇත. දුම්රියෙන් භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කිරීම මෙතෙක් ඉතාම ලාබදායී වූ බව භාණ්ඩ ප්‍රවාහනයට උනන්දුවී සිටි බොහෝ දෙනෙක් පවසති.

කෙසේ නමුත් මෙම ගාස්තු සංශෝධනය වසර ගණනාවකට පසුව කළබව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තු ආරංචිමාර්ග සදහන් කරයි.

මේ අනුව වාණිජ නොවන පුද්ගලික අවශ්‍යතාවලට ප්‍රවාහනයකරන භාණ්ඩ සදහා කිලෝ ග්‍රෑම් 25 දක්වා අවම අයකිරීම රුපියල් 50.00 වන බවදුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

මෙතෙක් පැවති ගාස්තුක්‍රමය වෙනස් කරමින් වාණිජ අවශ්‍යතා සදහා අයකරන ගාස්තු ප්‍රමාණය සහ වාණිජ නොවන ආකාරයේ ගාස්තු යනුවෙන් ක්‍රමදෙකකට ගාස්තු අය කිරීමට ගත් තීරණය නිසා මහජනතාවගේ පුද්ගලික අවශ්‍යතාවලදී මෙම ගාස්තු ක්‍රමයේ යම් සහනයක් දීමට හැකිවූ බවද එම ප්‍රකාශකයා පැවසීය.

Comments

comments