25000 දඩයේ ගැසට් එක එයි

රථ වාහන සම්බන්ධ රජයේ නව නීති ඇතුළත් ගැසට් පත්‍ර තුනක් ඉදිරි සතියේ දී ප්‍රකාශයට පත් කරන බව. මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජාතික සභාවේ සභාපති සිසිර කෝදාගොඩ මහතා පවසයි.

ඒ අනුව රථ වාහන වැරදි කිහිපයක් සඳහා දඬය රුපියල් 25,000 දක්වා ඉහළ නැංවීම ඇතුළු සංශෝධන ඇතුළත් ගැසට් පත්‍රය නිකුත් කිරීමට නියමිතය.

එමෙන්ම ත්‍රීරෝද රථ සඳහා මීටර් සවි කිරීම, වේගය සීමා කිරීම, එකවර රැගෙන යා හැකි මගීන් සංඛ්‍යාව සීමා කිරීම ඇතුළු විධිවිධාන සම්බන්ධ ගැසට් පත්‍රය ද ලබන සතියේ දී නිකුත් කරන බව සිසිර කෝදාගොඩ මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

ඊට අමතරව යතුරුපැදි සඳහා ආරක්ෂිත හිස්වැසුම් පැළදීම පිළිබඳ නව නීති ඇතුළත් ගැසට් පත්‍රය ද නිකුත් කිරීමට සූදානම් කර තිබේ.

දඩ සංශෝධන ගැසට් පත්‍රය ප්‍රකාශයට පත් කළ වහාම බලපැවැත්වෙන අතර ත්‍රීරෝද රථ සහ යතුරුපැදි සම්බන්ධ නව නීති ලබන වසරේ ජනවාරි පළමු වැනිදා සිට ක්‍රියාත්මක කරන බව මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජාතික සභාවේ සභාපති සිසිර කෝදාගොඩ මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

Comments

comments