මත්තල ගුවන්තොටුපොළ හේතුවෙන් රටට සිදුවන පාඩුව මෙන්න

පසුගිය 19 වන දා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරුණු පොදු ව්‍යාපාර කාරක සභාවේ සිව් වන වාර්තාවේ මත්තල රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපොළේ වත්මන් තත්ත්වය පිළිබඳව සඳහන් වේ. චයිනා එක්සිම් බැංකුවෙන් අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 190ක ණය මුදලක් ලබා ගෙන ඉදි කරන ලද මත්තල රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපොළේ වත්මන් තත්ත්වය තේරුම් ගැනීමට මෙම සටහන ප්‍රමාණවත් ය.

2013 වසරේ සිට මේ දක්වාම පාඩු ලබන ගුවන්තොටුපොළේ 2016 වසරේ පළමු මාස 6 තුළ පමණක් මෙහෙයුම් වියදම මිලියන 1147.3කි.

නමුත් එම කාලය තුළ ලබා ඇති ආදායම මිලියන 21.6ක් පමණි.

ඒ අනුව 2016 වසරේ පළමු මාස 6 තුළ පමණක් මෙහෙයුම් අලාභය මිලියන 1125.7කි.

අනෙකුත් වියදම් ද සලකා බැලූ විට මත්තල ගුවන්තොටුපොළේ 2016 වසරේ පළමු මාස 6 තුළ ශුද්ධ අලාභය මිලියන 1546.9ක් බව කෝප් වාර්තාවේ සඳහන් වේ.

එනම් දිනක අලාභය 8,476,336කි.

එනම් මිලියන 8.4කි.

ඒ අනුව සලකා බැලීමේදී සෑම පැයකට වරක් මත්තල ගුවන්තොටුපොළ හේතුවෙන් රටට සිදුවන පාඩුව රුපියල් 353,180.68කි.

මෙම තත්ත්වය හමුවේ මත්තල ගුවන්තොටුපොළ සඳහා ආයෝජනය කිරීමට ආයතන 07ක් කැමැත්ත පළ කර තිබේ.

එම ආයතන වන්නේ, ඔමේගා ග්ලෝබල් විත් ක්ලෙමෝ හිල් ඇඩ්වයිසරි ඇන්ඩ් ඒවියේෂන් රිසෝස් ගෘප් ඉන්ටර්නැෂනල්, සකුරා ඒවියේෂන් ලිමිටඩ්, කෙයාර් ඒවියේෂන් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්, වින්සි එයාර් පෝට්, ඩීසල් ඇන්ඩ් මෝටර් ඉන්ජිනේරීන් පුද්ගලික සමාගම, සියෙරා නෙට්වර්ක් පුද්ගලික සමාගම, මැඩලෝන් යන ආයතන යි.

Comments

comments