මහින්දගෙ වාර්තාව මෛත්‍රී බිදහෙලයි – 2018 ජනපතිගේ දිනක වියදම ලක්ෂ 273යි

අහෝසි කරනවායැයි කියු විධායක ජනාධිපති ධූරය වෙනුවෙන් 2018 වසර සඳහා ජනාධිපතිවරයා නඩත්තු කිරිමට රුපියල් මිලියන 9,984 ක් අයවැයෙන් වෙන් කොට ඇති බව වාර්තාවේ. 2015 ජනාධිපතිවරණයේදී මහින්ද රාජපක්ෂට එරෙහිව නැගුන ප්‍රබල විවේචනයක් වුයේ ජනාධිපතිවරයා නඩතුතු කිරීමට අති විශාල මුදලක් වැයවන බවයි. මහින්ද රාජපක්ෂගේ දිනක වියදම ලක්ෂ 250කට අධික වු අතර සමාජයතුල ඒ පිලිබදව බරපතල විවේචනයක් විය.

කෙසේ වෙතත් මේ සම්බන්දයෙන් ප්‍රබලම විවේචනය එල්ල කල මෛත්‍රීපාල සිරිසේන 2018 වර්ෂය සදහා අයවැයෙන් මිලියන 9,984 ක් වෙන්කර ගැනීමට සුදානම්වේ. ඒ අනුව බලන කල එම මුදල හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ වියදම් කරන ලද මුදලටත් වඩා අධික අගයකි. මේ අනුව ඉතාමත් සරළ ජනාධිපතිවරයෙකු යැයි කියාගන්නා මෛත්‍රීපාල සිරිසේනගේ දිනක වියදම ලක්ෂ 273කට අධිකවේ.

යහපාලන රජයේ පලමු අන්තර්කාලින අයවැය ඉදිරිපත් කරමින් 2015 ජනවාරියේ දි එවකට සිටි යහපාලන මුදල් ඇමති රවි කරුණානයක් පැවසුවේ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ විශාල ජනතා මුදලක් නාස්ති කරන බවත් එහෙත් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන වැනි සරල ජනාධිපතිවරයෙකු නඩත්තු කිරිමට 2016 වසර සඳහා එම මුදල රුපියල් මිලියන 2560 දක්වා අඩු කල බවයි. මහින්ද රාජපක්ෂ පාලන සමය තුල 2014 මෙරටේ විධායක ජනාධිපතිවරයා නඩත්තු කිරිමට අයවැයෙන් රුපියල් මිලියන 9000 ක් වෙන් කල අතර 2015 සඳහා රුපියල් මිලියන 9600 වෙන් කරන ලදි.

එමෙන්ම මිට අමතරව ජනාධිපතිවරයා යටතේ ඇති ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයට රුපියල් මිලියන 290,700 ක් ද මහවැලි සහ පරිසර අමාත්‍යාංශයට රුපියල් මිලියන 45,600 ක් ද ජාතික ඒකාබද්ධතා හා ප්‍රතිසංධාන අමාත්‍යාංශයට රුපියල් මීලියන 2,700 ක් ද ඇතුලුව මිලියන තුන් ලක්ෂ පනස් අට දාහස් නවසීය හැට අටක් (358,968) ක් හෙවත් බිලියන 359 ක් වෙන් කොට ඇත.

 

CxN

Comments

comments