2018 වෙසක් සතිය නම් කෙරේ

2018 අප්‍රේල් 26 දින සිට මැයි 02 දින දක්වා වන කාලසීමාව ‘ජාතික වෙසක් සතිය’ ලෙස නම් කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කර තිබේ.

එහිදී 2018 වසරේ රාජ්‍ය වෙසක් උත්සවය කුරුණෑගල බිංගිරිය රජමහා විහාරය, කේන්ද්‍ර කරගනිමින් පැවැත්වීමට කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කර ඇත.

මේ සඳහා කැබිනට් මණ්ඩල යෝජනාවක්  (17දා) පැවැති කැබිනට් රැස්වීමේදී බුද්ධ ශාසන අමාත්‍ය ගාමිණි ජයවික්‍රම පෙරේරා මහතා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලදී.

එහිදී එම යෝජනාවන් කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

Comments

comments