‘විද්‍යා 2017 ප්‍රදර්ශනය’ 07වනදා සිට

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය විසින් සංවිධානය කරනු ලැබූ ‘විද්‍යා 2017 ප්‍රදර්ශනය’ නැවත ආරම්භ කිරීමට තීරණය කර තිබේ.
ඒ අනුව 2017.10.07 වන දින සිට 2019.10.09 වන දින දක්වා උදෑසන 9 සිට පස්වරු 5 දක්වා ප්‍රදර්ශනය පැවැත් වෙනු ඇත.
කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම් දෙකක් අතර ඇති වූ ගැටුමක් හේතුවෙන් විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨය හැර සෙසු පීඨ තාවකාලිකව වසා දැමීමට ඊයේ(06) දිනයේ දී තීරණය කෙරුණි.
ඒ අනුව පසුගිය 02 වන දා සිට 07 වන දා දක්වා පැවැත් වීමට තිබු ප්‍රදර්ශනය ද තවකාලිකව අත්හිටුවීමට විශ්වවිද්‍යාලය තීරණය කරනු ලැබීය.
එසේ වුවද දැනට තාවකාලිකව වසා තබා ඇති විශ්වවිද්‍යාලය නැවත විවෘත කරන තෙක් අභ්‍යන්තර සිසුන් වෙත පනවා ඇති විශ්වවිද්‍යාල භූමියට ඇතුල් වීමේ තහනම එලෙසින්ම ක්‍රියාත්මක වන අතර ප්‍රදර්ශන කටයුතු සඳහා සහය වන, ඒ සඳහා හැඳුනුම්පත් ලබා දී ඇති සිසුන්ට පමණක් විශ්වවිද්‍යාල භූමියට ඇතුළුවීමට අවසර ලබා දී ඇති බව ද විශ්වවිද්‍යාලය නිවේදනය කරයි.

Comments

comments