මෙම වසරේ උ.පෙළ. ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ ලබන 08 වනදා සිට

2017 අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගයේ විෂයයන් 11 ට අදාළ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ ලබන 08 වනදා සිට ආරම්භ වන බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

දිවයින පුරා පිහිටි මධ්‍යස්ථාන 398 කදී අපේක්ෂකයින් 56,439 දෙනෙකු මෙවර ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ සඳහා පෙනී සිටීමට නියමිත බව එම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළා.

ඒ අනුව ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය විෂයය සඳහා ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ ලබන 08 වනදා සිට 15 වනදා දක්වාත් ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය සඳහා වූ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ ලබන 20 වනදා සිට 22 දක්වා පැවැත්වෙන අතර, සෞන්දර්යය සහ ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව යන විෂයයන් සඳහා ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ ලබන 20 වනදා සිට 31 දක්වා පැවැත්වීමට නියමිත බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ සඳහන් කළා.

Comments

comments