පියාගේ දේහයට වැඳ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට පුතු පිටත් වී යයි

“පියාගේ දේහයට වැඳ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට පුතු පිටත් වී යයි ”
– පුවතක් –

හයක් දිග තුන පළල
කැටයම් සහිත ලී පෙට්ටියක
පහයි පහ උස, අප්පච්චි තිව්වම
ඉතිරිවෙන ප්‍රමාණය
සෙන්ටිමීටර කීයද?

ලංකාවෙ දිගම ගඟ
අම්මගේ නෙතගින්
ඊයෙ ඉඳලා , අලුත් උල්පතකින්
පටන් ගත් වගක් මම
ලීවොතින් වැරදිද……..?

අක්කට දොළහයි
මට දහයනම්,
අම්මා ආයෙ රස්සාවකට යානම්
අප්පච්චිත් නැතිව ,අම්මාත් නැතිව
දිනකට අප ගතකරන කාලය කොපමණද?

ඒ හැම එකකටම වැඩිය
“ඉර බැසගෙන යන හැන්දෑව”
මාතෘකාවට රචනයක් ලීමම
කොච්චර නං අමාරුද?
අප්පච්චිගේ වළලෑම
හෙට හැන්දෑවෙම වීම…..!!

අනේ මන්දා…

| චමින්ද ප්‍රදිප් සිල්වා ගුණරත්න

Comments

comments