“එදා වගේම අදත් ශිෂ්‍ය අරගල මර්දනය කරනවා” | VIDEO

අන්තරේ කැඳවුම්කරු ලහිරු වීරසේකර අත්අඩංගුවට ගැනීමට හේතුව වී ඇත්තේ ජනතාවගේ  අධ්‍යාපන හා සෞඛ්‍ය අයිතීන් වෙළඳ භාණ්ඩයක් වීමට එරෙහිව අරගල කිරීම බවත්,  සමාජ අරගල මර්දනය කිරීමට පසුගිය රාජපක්ෂ රජය සේම වර්තමාන ආණ්ඩුව යටතේ ද සිදු කරන බවත්  අන්තර් විශ්ව විද්‍යාල ශිෂ්‍යබල මණ්ඩලයේ නියෝජිත සනත් බණ්ඩාර කීවේය.

ශිෂ්‍ය අරගල නිල හා නොලිල ක්‍රම මගින් රජය මර්දනය කරන බවත්, ශිෂ්‍ය අරගල මර්දනය කරන රජය මාධ්‍ය හා වෘත්තීය සමිති මර්දනය කිරීම ද අනිවාර්යය බවත්  පැවසීය..

ශිෂ්‍ය, කම්කරු  අයිතීන් සුරැකීමට අරගල කරනවා ඇරෙන්නට වෙන විකල්පයක් නැති බව ද රජය එම අරගල මර්ධනය කළත් ඊට එරෙහිව අඛණ්ඩව සටන් කරන බව ද ඔහු වැඩිදුරටත් කීවේය.

 

ලංකාදීප

 

Comments

comments