පියාගේ දේහයට වැඳ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට පුතු පිටත් වී යයි

“පියාගේ දේහයට වැඳ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට පුතු පිටත් වී යයි ” – පුවතක් – හයක් දිග තුන පළල කැටයම් සහිත ලී

Read more

දේශයක සීමාවක මනුස්ස ජීවිත කියන්නේ පාස්පෝට් කොල කැල්ලකට – Krishan Rajapakshe

වතුරට වඩා ලේ ඝණකමයි තියරියට කිව්වාට දේශයක සීමාවක මනුස්ස ජීවිත කියන්නේ පාස්පෝට් කොල කැල්ලකට සීත සෘතුවක් වූනාට මනරම් වන්නේ කොහොමද

Read more

‘ඔබේ ප්‍රේමය ප්‍රියජනකය’ බයිබලයේ ගීත සාහිත්‍යය

ශුද්ධ වූ බයිබලය යනු සාහිත්‍ය කෘතියක් නොවේ. එය ධර්ම ග්‍රන්ථයකි. එහි අලුත් ගිවිසුම ක්‍රිස්තුන් වහන්සේගේ ජීවන චරිතය අලළා ලියැවුණකි. පරණ

Read more

පෙමක මුනිවර මුහුණ දුටුවෙමි

කොළඹ අන්තර්ජාතික පොත් ප්‍රදර්ශන භූමියේ මහා නුග ගහ යට සිමෙන්ති බැම්ම මත වාඩි වීමට කිසිත් ඉඩක් නැත. බොහෝ දෙනා ආහාර

Read more

ශරදාකාසයේ සඳ දැකීම හෙවත් ආදරයේ සංගායනාව

මස්තිෂ්කය පුරා දුවන රුධිර ධාතුව පේ‍්‍රමයෙන් නහවමි සැවැන්දරා සුවඳැයි සිතා ලැවැන්ඩර් සුවඳ මුහු කරමි නැහැපුඬු කිතිකවා හමන බතලේගොඩ වැව් සුළඟින්

Read more