ථුපාරාම සෙල්ලිපිය වසා දැමීම ගැන වාර්තාවක් ඉල්ලයි

ථුපාරාම චෛත්‍යයේ නම සදහන් ආදිතම සෙල්ලිපිය ලෙස සැලකෙන පාලුමැකිච්චාව සෙල්ලිපිය වසාදැමීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් කඩිනම් වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන ලෙස අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා පුරාවිද්‍යා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා වෙත දැනුම්දී තිබේ.

අදාළ සෙල්ලිපිය වසා දමා වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් එහි කොන්ක්‍රීට් බැම්මක් ඉදිකර ඇති බවට තොරතුරු වාර්තා වී තිබුණි.

ඒ අනුව මේ පිළිබඳ කඩිනමින් සොයා බලා වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන ලෙස අතිරේක ලේකම් අශෝක සිරිවර්ධන මහතාට සහ පුරාවිද්‍යා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් මහාචාර්ය පී. මණ්ඩාවල මහතාට අමාත්‍යවරයා විසින් දැනුම් දී ඇති බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සදහන් කළේය.

Comments

comments