වාම හා ප‍්‍රගතිශීලී පක්ෂලකණ්ඩායම් හා කොටස් ස‍ඳහා වැඩ පිළිවෙලකට පිවිසුමක්>>>>>(2 කොටස)

6. අද දැනුවත්, අනේකවිධ වූ පීඩිත ජනතා කි‍්‍රයාකාරිත්වයන් ඒකාබද්ධ සමස්තයක් වශයෙන් කි‍්‍රයාකාරීවන්නාවූ කි‍්‍රයාකාරිත්වයක් සජීවීකරණය කරන්නාවූ විකල්ප ජනතා ව්‍යාපාරයක එනම් සැබෑ මහජන ව්‍යාපාරයක අවශ්‍යතාව තීරණාත්මක වශයෙන් ඉස්මතුව තිබේ.
7. සැබෑ මහජන ව්‍යාපාරයක් ගොඩ නැගීම අද වාම යයි කියා ගන්නා කිසිදු පක්ෂයකට, කණ්ඩායමකට කළ හැකි කාර්යයක් නොවන බව පැහැදිලි ය. සමහර ඒවා හා පුද්ගලයන් පවතින දේශපාලන යථාර්ථය සමස්තයක් ලෙස ගෙන ඒ අනුව පුළුල් බලවේගයක් ගොඩනැගීමක් ගැන කතා කරන බව ඇත්ත ය. නමුත් ඒ සඳහා අවශ්‍යෙයන් ම කළ යුතු පහළ ම පීඩිත ජනයා වෙත ලඟාවෙන දෘෂ්ටිමය හා සංවිධානමය පුරෝගාමී කාර්යභාරය ඉටුකරනවා වෙනුවට ඊට හාත්පසින් වෙනස් ලෙස මතුවෙන ප‍්‍රශ්නයෙන් ප‍්‍රශ්නයට ප‍්‍රතිචාර දැක්වීමේ සිද්ධිවාචාචික දේශපාලන කි‍්‍රයා පිළිවෙතකට ම යොමුවෙයිග ඒවා ද සම්මන්ත‍්‍රණ, පිකටින් හා ප‍්‍රකාශ නිකුත්කිරීම්වලට ම සීමා වෙයි.
8. එසේ නම් කළ යුත්තේ කුමක් ද? කළ යුත්තේ පලල් පීඩිත ජනතාවගේ ශක්‍යතාවන් ප්රටිගතිගාමී සක්රී ය බලයක් ලෙස ගොඩනැගීමයග එනම් ජව සම්පන්න මහජන ව්යාකපාරයක් ගොඩනැගීමට කි‍්‍රයා කිරීම යග අපි එය සැකවින් මෙසේ පැහැදිලිකර ගනිමුග මේ සමාජයේ සාතිශය බහුතරය පීඩිතයන්ය ග එසේ වුවත් ඔවුන්ගේත් ඔවුන්ගේ අනාගත පරම්පරාවන්ගේත් ඉරණම මුලුමනින් ම තීරණය කරනු ලබන්නේ පාලකයන් ලෙස පෙනී සිටින සුළුතරක් වූ පීඩක කොටස් විසින්ය ග තමන්ගේ ඉරණම තීරණය කර ගැනීමේ බහුතර පීඩිතයන් සතු පරම බලය ඔවුන් විසින් ම අභ්යගාශ ගැන්වීම සඳහා ඔවුන් දැනුවත් කිරීමල හැඩගැස්වීම හා සංවිධානය කිරීම මහජන ව්යාගපාරය ගොඩනැගීම යන්නෙන් අදහස් කෙරෙයි.
ඇත්තවශයෙන් ම මහජන ව්යානපාරය පවතින පීඩක රාජ්යවයට විකල්ප මහජනතාවගේම වූ යාන්ත්රෙණයකිග එය වත්මන් දේශපාලන හා සිවිල් සමාජය අතර ජනප්රිමයව ඇති යම් නිශ්චිත ක්ෂේත්රෙයක් පමණක් ආවරණය කෙරෙනල එය ද කුඩා කණ්ඩායමක් විසින් මෙහෙයවෙනිමහජන ව්යාමපාරයන්ට’ හෝ ිසමාජ ව්යාඩපාරයන්ට’ වඩා පුළුල් දේශපාලනමය අරුතක් අඩංගුකර ගනී.
මහජන ව්යානපාරය පීඩක රාජ්‍යයේ සමස්තයට ම විකල්පව නැගී සිටින නිසාත්ල එය පීඩිත පංති හා ස්ථරයන් දල විවිධ ජන වර්ගයන් හා ආගමිකයන් ආදි සමාජයේ පීඩිත ජන කොටස් ද උරාගන්නා නිසාත්ල ඒ හේතුවෙන් වාම හා ප්‍රගතිෂීලි දේශපාලන පක්ෂ හා කණ්ඩායම් ඒ තුළ ප්මාණාත්මක මැදිහත්වීමක් සිදුකරන නිසාත් එය සංකීර්ණ මෙන් ම විවිධත්වයෙන් ද යුක්ත වූවකිග එසේ වුවත් මහජන ව්යාසපාරය පක්ෂ හා කණ්ඩායම්වල හුදු විධානය අනුව හැසිරෙන්නක් නොවිය යුතුය. මහජන ව්යාකපාරය පක්ෂ හා කණ්ඩායම්වල ඉදිරි පෙළ ක්රි යාකාරිකයන්ට සීමාවූ මධ්‍යස්ථානයක් නොව ල ප‍්‍රෙද්ශ ල වැඩබිම් ල ආයතන යන සියල්ලක් මත පදනම්ව පලල්තම පීඩිත ජනතාව තීරක බලයක් ලෙස සංවිධානය වූ මහජන සභාවන්ගේ ප්රමජාතන්ර්ත ‍්‍රය ඒකාබද්ධ ව්‍යතපාරයකි .
9. මහජන ව්‍යාපාරයේ මෙම හරය අනුව එවැන්නක් ගොඩනැගීම පහසු හා සරල කටයුත්තක් නොවේග ඒ අපට සටන් කිරීමට සිදුව ඇත්තේ ජාත්‍යන්තරව එකට වෙලී කි‍්‍රයාත්මකවෙන බලගතු සංවිධිත පීඩක යාන්ත්රකනයක් සමග නිසා පමණක් නොව අපේ ම ඇබ්බැහිකම් ද අපට හරස්ව සිටින නිසායග ඒ අනුව මහජන ව්‍යාපාරය ගොඩනැගීමේ දී ඒ පිළිබඳ කෙරෙන පුලුල් සාකච්ඡා හා සංවාද තුළින් ද සාපේක්ෂව මැදිහත්වන ප‍්‍රයෝගික අරගල තුළින් ද දැනුවත්ල උනන්දුශීලී ක්රිදයාකරිකයන් හඳුනාගැනීම අත්යා්වශ්යි ප්රානථමික කොන්දේසියකිග දැනුවත් හා සංවිධිත මහජන ව්යාීපාරය යථාවක් වන්නේ මෙම කොන්දේසිය සපුරාගැනීම සහ ජාත්යින්තරවත් දේශියවත් සිදුකෙරෙන සමස්ත පීඩක ක්රිායාවලියට එරෙහිව පීඩිත ජනයා කරන අරගලය අතර ඓන්ද්රීවය සම්බන්ධතාවය වර්ධනය වන ප්ර මානයටයග නොඑසේ නම් අපට අත්දැකිය හැක්කේ තැන තැන විසිරුන දැනුවත් කුඩා දේශපාලනික කණුඩායම් සහ බොහෝවිට පරාජයන්ගෙන් කෙළවරවීමට ඉඩ ඇති සාංසිද්ධික ජන අරගලයන් ය .
10. වාමවාදී පක්ෂ හා කණ්ඩායම් නිරන්තර උනන්දුවකින් කතාකරන වාමාංශික එක්සත් පෙරමුණක සහ මහජන ව්යාාපාරය අතර වෙනස මෙන් ම සහසම්බන්ධය ද මෙහිදී විමසා බැලීම වැදගත් යයි සිතමු . ඇත්තවශයෙන් නම් මහජන ව්යා පාරය පිලිබද පුළුල් දැක්මකින් යුතුව එය ගොඩනැගීමට විශිෂ්ඨ දායකත්වයක් සැපයිය හැක්කේ වාමාංශික ව්යා‍පාරයටය . නමුත් එයට ඒ පිළිබද නිසි දැක්මක් හා උනන්දුවක් ද ඇති බවක් නොපෙනේ ග එපමණක් නොව තමන්ගේ ම පක්ෂ ල සංවිධාන දිනෙන් දින කැඩී බදී විසිරීයාම නවත්වා ගැනීමට පවා ඒවාට දැක්මක් හා වැඩපිළිවෙලක් නැතග එක්සත් වාම ව්යා පාරයක් පිළිබද දක්වන උනන්දුව ද ඉන් සීමාකෙරී ඇති බව පෙනේග කෙසේවුවත් එක්සත් වාම ව්යාොපාරයක් තිබීමේ වැදගත්කම අපි ප්රදත්කෂේප නොකරමු . නමුත් එය ජනතාව වෙනුවෙන් සටන්කරනල කොළඹ අගනගරයට සීමාවු නායකයන්ගේ එකතුවක් වීමේ අතීත භාවිතයෙන් බැහැර විය යුතුයග වමේ කාර්ය විය යුත්තේ පීඩිත ජනතාව බලගැන්වීමට ල ඔවුන්ගේ ම අරගල ව්යාුපාරයක් ගොඩනගාගැනීමට ඔවුන්ට මග පෙන්වීම යල අධ්යාීපනය ලබා දීමය ල සංවිධානය කිරීමය . වෙන විදියකට කියන්නේ නම් පීඩිත ජනතාව සතු සක්යඅතාවය බලගැන්වෙන ආකාරයේ අධිෂ්ඨානශීලීල අඛණ්ඩල නොපසුබස්නා ප්රුයත්නයක යෙදීම වම සතු කාර්යයි .
සියළු බලය අරගලයේ සැබෑ හිමිකරුවන් වූ පීඩිත ජනතාව සතුවිය යුතුය
උපුටා ගැනීම:  Collective for peoples power වෙතින්….

Comments

comments